Skip to main content

Joomla - Κάνει ό,τι λέει;

Πολλές φορές έχουμε ακούσει να χρησιμοποιείται το joomla για την εύκολη κατασκευή ιστοχώρων ή γιατί έχει ωραία θέματα να διαλέξει ο χρήστης/διαχειριστής. Ισχύουν όμως αυτά; Το Joomla ως CMS κάνει πράγματι ό,τι λέει; Κι αν ναι, με τί κόστος;Το Joomla είναι ένα CMS(Content Management System) με αρκετούς υποστηρικτές που το συντηρούν και το αναπτύσουν και με αρκετά plugins, ενώ ταυτόχρονα είναι πολύ ελεύθερο σε αυτά που δίνει ως επιλογές στον χρήστη. Κι εδώ ξεκινούν τα προβλήματά...Ο χρήστης θέλει απλά πράγματα. Όσο λιγότερες επιλογές, όσο λιγότερα κουτάκια βλέπει, τόσο καλύτερα γι' αυτόν. Ο χρήστης θέλει να μπορεί να πραγματοποιεί αλλαγές αλλά δε θέλει να βλέπει συνέχεια το πόσα κουτάκια μπορεί να συμπληρώσει. Άλλωστε, όπως καταλαβαίνουμε αν προσπαθήσουμε να διαβάσουμε τον κώδικα του Joomla, δίνονται τόσες πολλές επιλογές γιατί ο κώδικας δεν είναι κατάλληλος για tweaking ή για οποιοδήποτε πείραγμα γενικότερα. Μπορούμε να πειράξουμε το configuration.php πολύ εύκολα(έχει και σχόλια κτλ) αλλά κανένα άλλο αρχείο δεν είναι εξίσου ευανάγνωστο.Ακόμη, οφείλουμε να σημειώσουμε πως σε μερικούς hosting providers(πχ. 110mb.com) η χρήση του Joomla απαγορεύεται από τους όρους χρήσης. Τα CMS(πχ. drupal) και τα Wiki(πχ.mediawiki) κάνουν μια αρκετά σοβαρή χρήση πόρων του συστήματος. Το Joomla όμως κάνει και σοβαρή αλλά και αλόγιστη χρήση πόρων. Άλλωστε, είναι άλλο το να περιμένει ο χρήστης να φορτώσουν τα στοιχεία της σελίδας λόγω περιορισμένου bandwidth, και άλλο το να περιμένει επειδή ο server πρέπει να παράγει τη σελίδα που θα δει ο χρήστης. Κι ο χρήστης συνήθως περιμένει 3'' ή και περισσότερο, όσο ο server αγκομαχάει να τον εξυπηρετήσει.Τέλος, σημαντικό προνόμιο μιας εφαρμογής είναι το να μπορεί αυτή να είναι μεταφρασμένη σε πολλές γλώσσες ώστε να μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν πολλά άτομα. Σίγουρα υπάρχουν πακέτα γλώσσας που παρέχονται, τα οποία εγκαθιστάει ο χρήστης για να προβάλλεται η εφαρμογή στην γλώσσα που τον ενδιαφέρει. Όμως, τι συμβαίνει αν βγει νέα έκδοση του προγράμματος που δεν είναι συμβατή με τις προηγούμενες εκδόσεις μετάφρασης; Και ακόμη πιο βασικό ερώτημα "Γιατί να μην είναι συμβατή"! Κι αν δεν είναι δυνατόν να είναι συμβατή, γιατί να μην είναι κάπου συγκεντρωμένα τα αρχεία γλώσσας και εύκολα επεξεργάσιμα ώστε να μπορεί να πραγματοποιεί τη μετάφραση ακόμη και ο απλός χρήστης; Γιατί το Joomla φτιάχτηκε για τους απλούς χρήστες αλλά τελικά μόνο για τους απλούς χρήστες δεν είναι;Σημείωση:

Όσοι ενδιαφέρεστε να δείτε τι είναι το joomla και τι λέει ότι κάνει μπορείτε να δείτε εδώ. Αλλά αν δείτε που λέει ότι το harvard χρησιμοποιεί το joomla, μην ψαρώσετε. Η σελίδα των αποφοίτων του τμήματος τεχνών και επιστημών του harvard ναι. Το κανονικό site προφανώς και όχι.

Comments

Popular posts from this blog

Drupal: Status report problem: HTTP request status fails

Some of you may have encountered this problem in some cases. In "Status Report" page, accidentally appears the error below:

HTTP request status   FailsYour system or network configuration does not allow Drupal to access web pages, resulting in reduced functionality. This could be due to your webserver configuration or PHP settings, and should be resolved in order to download information about available updates, fetch aggregator feeds, sign in via OpenID, or use other network-dependent services.
What I did, was to recheck that my webserver had access to internet. Of course it had! The problem exists mostly when there is no information to resolve the domain name used with the local ip address of the webserver. This means that an error occurs in the entries of the DNS server.

In cases where DNS server is not existant(ex. local testing environment) all you have to do is inform the /etc/hosts file. For example if you use the domain http://www.example.local/ and your local ip addr…

Drupal: Allow registrations through Invite or Referral modules only

The Invite module provides invitations from existing users to their contacts. The Referral module, in contrary, creates a special URL for each existing user, which can be found in each user's profile, and allows new user registration. Even though, these two modules seem to provide the same functionality, they don't (and they shouldn't). Invite module, provides a mechanism for a site administrator to limit new registrations to "Invitations only". Referral module doesn't provide any of this functionality. Some users have requested the Invite module and Referral module to join in one module. Until now, there isn't anything to that direction. Wouldn't it be great though if there was a solution to limit drupal registration to referral or invitation only? Copy the functions below to a refinvite.module file in your sites→all→modules→refinvite folder and enable the module. Then go to http://<your-address-here>/admin/user/settings and enable the new …

Override the default Opigno LMS navigation menu

I recently used Opigno LMS for a client's project. It's actually a LMS distribution of Drupal. It supports WebEx meetings, Lessons, even PDF Certificates after you complete a Course. In my case though I needed Lessons but no PDF Certificates. Disabling the proper apps/modules wasn't anything out of the ordinary Drupal procedure. What was lacking though was a way to override the main menu to not display the My Achievements item.My Achievements is enabled as long as the Opigno Quiz App (@see Lessons above) is enabled and no hook exists to override this functionality. To disable it I had to create a custom theme using the Platon theme as a base (Platon is the default theme of the Opigno LMS) and copy 3 functions of Platon's template.php file to my theme's template.php with the proper modifications to get what I wanted.See the code below...